Your search results

Deixa que administrem
el teu pis. Tots repeteixen!

No et preocupis per la gestió del dia a dia en el teu pis de lloguer. Nosaltres ens ocupem!
– Assessorament legal al/la propietari/propietària durant tota la vida del contracte
– Cobrem al/la llogater/a i paguem al/la propietari/propietària durant el mateix mes
– Gestionem qualsevol incidència del manteniment del teu pis
– T’enviem el certificat d’ingressos i despeses ocorreguts durant cada any per a la realització de les teves obligacions fiscals